top of page

DKK og BCK stiller følgende avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for racen

 

Tidligste alder ved fotografering:

 • HD foto : 12 måneder

 • AD foto : 12 måneder

 • OCD foto: 12 måneder

 

Avlsrestriktioner

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler.
 

Avlsanbefalinger (parringer indført 30.06.2019 - revideret 22.03.2021):

For at få Basis Plus stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt:
  1.   Begge forældredyr skal før parring have HD status A elle B registreret i DKK. Alternativt skal gennemsnittet af forældredyrenes
        indeks før parring være 100 eller derover.
  2.   Begge forældredyr skal før parring have et DNA-test resultat for CEA registreret i DKK. Bærere må kun parres med fri.
        Påvist må ikke benyttes i avl
  3.   Begge forældredyr skal før parring have OCD status "Fri" registreret i DKK. Denne anbefaling gælder for hunde født efter
        30.06.2018

   

Avlsanbefalinger (parringer indtil 30/6 2019):

 • Begge forældredyr skal før parring have en HD status A, B eller et indeks på mindst 100 registreret i DKK

 • Begge forældredyr skal før parring have et DNA-test resultat for CEA registreret i DKK. Bærere må kun parres med fri.

 • Påvist må ikke benyttes i avl.

Ovennævnte er indført 1. juli 2012 og gælder for samtlige hunde i racen.

Avlsanbefalinger (parringer efter 30/6 2019):

 • Begge forældredyr skal før parring have en HD status A, B eller et indeks på mindst 100 registreret i DKK

 • Begge forældredyr skal før parring have et DNA-test resultat for CEA registreret i DKK. Bærere må kun parres med fri. 

 • Påvist må ikke benyttes i avl.

 • Begge forældredyr skal før parring have OCD status ”Fri” registreret i DKK. Denne anbefaling gælder for hunde født efter 30.6.2018

Indført 30.06.2019
 

Border Collie fra ISDS

Det er muligt at få registreret dansk-ejede hunde fra ISDS som importer, hvis de er opdrættet i England mod at der indsendes
original stamtavle og kopi af ”registration certificate” udstedt af ISDS.
Testikel attest på faderen til den importerede hund skal medsendes, medmindre den er udstillingschampion 
eller der tidligere er importeret en hund til Danmark, med den pågældende hund som far.

Årsagen er, at ISDS ved registrering ikke forlanger kryptorchidattest på hanhunden, i henhold til FCI's regler. 

ISDS registrerede hunde opdrættet i Danmark og øvrige lande betragtes som overførsler.

Procedure for overførsler findes her: https://www.dkk.dk/stambog-og-registrering/hvis-du-skal/overf%C3%B8re-hund-fra-anden-klub

Indført 01.08.2023

 

Farver for racen:

 • Blue Merle

 • Blå M Hvide Aftegn

 • Brindle

 • Brun M Hvide Aftegn

 • Red Merle

 • Rød M Hvide Aftegn

 • Sort M Hvide Aftegn

 • Trefarvet

 • Zobel M Hvid Aftegn

 • Brun Trefarvet

 • Blå Trefarvet

 • Lilla Med Hvide Aftegn

 • Lilla Trefarvet

 • Zobel Merle

 • Red Merle Trefarvet

 • Blue Merle Trefarvet

 • Lilac Merle

 • Slate Merle

 

Hvis hvalpene skal stambogføres kræves det, at begge forældredyr opfylder racens avlsrestriktioner inden parring foretages.

bottom of page