top of page

HD, AD, OCD fotografering, hvordan?

Inden en hund kan røntgenfotograferes for HD, AD og OCD skal ejeren (eller dyrlægen) på www.hundeweb.dk købe og udskrive en rekvisition. På rekvisitionen er angivet et sagsnr., som skal indfotograferes på billedet. Det er således ikke muligt at optage billeder, før der er købt rekvisition.

Mindstealder for bedømmelse

DKK følger fuldt ud FCIs regler for, hvornår hundene tidligst kan få en officiel bedømmelse. Det betyder, at de fleste hunde, heriblandt vores race kan bedømmes officielt fra 12 måneders alderen.

Link til DKK vedrørende HD-index

HD

HD billede.jpeg

HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt.

HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er  "polygenetisk", det vil sige at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst. 
Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse.

AD

Albueledsdysplasi er en arvelig lidelse, der opstår på grund af fejludvikling af albueleddet. Albueleddet består udover ligamenter og ledkapsel af tre knogler: Overarmsknoglen (Humerus), spolebenet (Radius) og albuebenet (Ulna).

Albueledsdysplasi er en inkongruens imellem de tre knogler, som udgør leddet. Fejludvikling af specielt albuebenets ledflade bevirker, at denne er svagt ellipseformet. Dette forværres af at spolebenets ledflade er ændret i rundingen, således at overarmsknoglen ikke passer ind i leddet. Nogle taler om en trappedannelse i leddet.
 

Fejludviklingen i albuen kan resultere i tre forskellige udviklingslidelser:
 

 • Brud af Processus Coronoideus

 • Osteochondrose i albueleddet

 • Løsning af Processus Anconeus
   

Hvad er symptomerne på albueledsdysplasi?
 

 • Halthed på et eller begge forben allerede fra 4-6 måneders alderen

 • Nedsat bøjelighed af albuen

 • Hunden aflaster albuen ved at dreje denne udad

 • Ofte ses uvilje mod at gå ned af trapper

 • Hunden ønsker ikke at springe eller gå på "A-bræt" ved træning

 • Nedsat lyst til at lege

 • Leddet kan være hævet og ømt

 • Muskelatrofi ses i fremskredne tilfælde

OCD

OCD er en forstyrrelse i den vækstproces, hvorved brusk omdannes til knoglevæv. Når denne omdannelse forstyrres i et led, bliver brusken først fortykket, hvorefter den løsner sig fra det underliggende knoglevæv.

Der dannes en bruskflig, som senere kan blive til en fritflydende “ledmus”. Både “ledmusen” og bruskfligen vil irritere og give smerter i leddet, og hunden vil halte. I nogle tilfælde udvikles slidgigt som følge af irritationen i leddet. Osteochondritis kan ramme alle kroppens led og vækstzoner, men ses oftest i skulder- og albueled.
 

OCD er ligesom HD og AD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de eventuelle negative miljøbelastninger, som den udsættes for, er afgørende for, om den udvikler sygdommen.
OCD registreres som, Fri eller Påvist.

 

Det er næsten umuligt at finde ud af, hvorfor nogle hunde får OCD og andre ikke får det. En hvalp, som vokser for hurtigt og motionerer hårdt, løber dog en større risiko for at blive ramt. Det betyder ikke at en hvalp/unghund skal holdes i ro under opvæksten, tværtimod er det nødvendigt at hunden bevæger sig, idet pumpemekanismen i knoglerne gør, at der tilføres næringsstoffer til brusken, så den holdes frisk.
Det er overanstrengelse, der skal undgås.

bottom of page