Kurser / Uddannelse

Dansk Kennel Klub:
DKK uddanner mentalbeskrivere i 2019/2020 - info om uddannelsen kan ses her