top of page

Glaucom

grøn stær.jpg

Glaucom – grøn stær

Glaucom er en alvorlig øjenlidelse, der bl.a. er fundet hos border collier. 

Sygdommen er smertefuld og leder til tab af synet og også ofte af øjet. Glaucom er betegnelsen for et øget tryk inde i øjet. Trykforøgelsen skyldes, at der er en hindring af afløbet af væske i øjet – der bliver nemlig kontinuerligt produceret væske, som også kontinuerligt skal ledes væk for at holde et konstant tryk. 

Glaucom kan optræde som primærlidelse eller sekundært til andre øjensygdomme, især luxation af linsen. 

De tidlige symptomer på glaucom er svære for ejeren at opdage. Når trykket i øjet er forøget, vil der ofte være rødme og tydelige kar i øjets bindehinde rundt om regnbuehinden. Pupillen er stor og trækker sig ikke rigtig sammen ved lyspåvirkning. I senstadiet kan selve øjeæblet blive forstørret. 

Diagnosen kan i det tidlige stadie kun stilles af en dyrlæge med specialuddannelse og –udstyr. Trykket i øjet måles ved såkaldt tonometri, og disponering for lidelsen undersøges ved gonioskopi. Disse undersøgelser indgår ikke i den standardiserede øjenundersøgelse, som alle border collier skal igennem, før de må indgå i avl. Undersøgelsen kan aftales særskilt med dyrlægen. 

Det vides endnu ikke, om og hvordan sygdommen nedarves. Fra mennesker ved man, at risikoen for glaucom er større i bestemte familier. Det forventes også hos border collier, så derfor anbefaler f.eks. den engelske border collie klub, at man ikke avler på hverken afficerede hunde, deres forældre, afkom eller søskende.

Border collie klubben fører ikke en database over Claucom (grøn stær) resultater. Der henvises til international database:

http://bc-glaucomadatabase.synthasite.com/

bottom of page