top of page

 

 

 

På Border Collie Klubbens hjemmeside vil du finde information om medlemsskab, kommende arrangementer, hvalpeliste, opdrætterliste, resultater fra årets hunde m.v.

Vort primære mål er at fremme kendskabet og forståelsen af border collien samt at føre hundens sag, hvor det måtte være nødvendigt. Herunder at værne om og beskytte border collien og dens nedarvede særpræg samt at udnytte de særlige fordele som hunden er i besiddelse af.

Vi er Danmarks officielle klub for border collie ejere under Dansk Kennel Klub. Border Collie Klubben (BCK) er en specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK). Som følge heraf arbejder vi efter de avlsregler, der er gældende i DKK. Vores mål er dog at opstille vores egne avlsregler i klubben således, at DKK's regler kun skal opfattes som en minimum standard.

BCK ledes af en bestyrelse på fem personer. Der ud over er der nedsat diverse udvalg m.m.

Klubben har kun en berettigelse, hvis vi kan fornemme, at vores "kunder" er tilfredse. Derfor vil vi til hver en tid være medlemmer af Border Collie Klubben behjælpelig med information samt i videst muligt omfang vejlede dem med hensyn til hunderelaterede spørgsmål. Nedefor vil du kunne læse meget mere om klubben og de emner, der er relevante, når man har border collier.

Border Collie Klubben (forkortet BCK) blev stiftet i september 1996, og er en specialklub, der varetager interesserne for border collier registreret i Dansk Kennel Klub.

Klubben ledes af en bestyrelse der vælges på generalforsamlingen. De får hjælp til en række praktiske opgaver af de nedsatte udvalg: agilityudvalg, lydighedsudvalg, hyrdehundeudvalg, avlsudvalg, bladudvalg og udstillingsudvalg. Se nærmere under udvalg for at komme i kontakt med disse. Desuden skal der på længere sigt oprettes en række lokaludvalg, der sørger for aktiviteter i deres lokalområder. I øjeblikket har vi etableret to af disse udvalg, nemlig Bornholm og Midtsjælland. Se under lokaludvalg

 

BCK eller udvalg under BCK arrangerer en række aktiviteter, som du og din hund kan deltage i. Det kan være lydighedsprøver, udstillinger, træning, hyrdeprøver, natløb, skovture og meget andet. Der tilbydes også aktiviteter i områder uden lokaludvalg. Se under arrangementer og kalender.

 

Border Collie Klubben udgiver medlemsbladet ”Border Collie News”, der udkommer 4 gange om året.

 

Hvert andet år arrangeres det klubmesterskab, hvor border collier og deres ejere fra hele landet (og fra udlandet) mødes og konkurrer i disciplinerne lydighed, agility, udstilling eller hyrdeprøver. Lørdag aften mødes man til festmiddag for alle deltagere, dommere og officials. Klubmesterskabet er et godt sted at møde andre, der holder af og interessere sig for border collie racen.

 

Vi håber, at denne folder har givet dig lyst til at lære os nærmere at kende. Hvis det er tilfældet, så kontakt:

Indmeldelse: E-mail til kasserer - se også information om medlemskab m.v.
Generel information: E-mail til formanden
Webmaster: E-mail til webmaster

Klubbens profil

Kontakt Information

Stiftelsen

bottom of page