Regel om Klubmesterskabs berettigede

Bestyrelsen er blevet forelagt spørgsmålet om, hvor længe klubmestre skal have været medlem af klubben.

I vedtægternes § 5 står, at medlemmet først bliver stemmeberettiget efter 6 måneders medlemskab.

Der er ikke andet anført i vedtægterne, som kan give svar på spørgsmålet. 

Bestyrelsen har skønnet, at kravet om 6 måneders medlemskab er vel rigeligt.

Som ny rettidig indmeldelse i klubben for, at kunne blive klubmester anses derfor:

Indmeldelser der foretages via klubbens hjemmeside og med registreret modtaget betaling senest den 5. i måneden forud for konkurrence måneden.

Medlemmer i kontingentrestance kan ikke blive klubmestre.

Medlemmer der har været i restance skal opfylde ovenstående, da de jf. § 6, stk. 2 betragtes som værende udmeldt.

Dato: 05.07.2017


BESTYRELSEN

Reglen gælder for klubmesterskaber afholdt efter offentliggørelsen på klubbens hjemmeside.  
(gælder ikke for sidste års (2016) betalende medlemmer med for sen betaling i 2017, bare der er betalt senest 1 uge før klubmesterskabet)

Medlemskab. § 5
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer (dog ikke passive medlemmer), der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent senest ved udgangen af maj jvf. § 5 stk 2 og § 6 stk. 2, betragtes som udmeldt af klubben. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

 

Kontingent. § 6

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af maj måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 31/5 for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Reglerne er gældende fra 01-01-2018


KLUBCHAMPIONAT (KLBCH)
 

Tildeles på baggrund af opnåelse af 4 klubcertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med  Border Collie Klubben.

Klubcertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i championklassen, som ikke allerede har opnået titlen Klubchampion.  Hunden behøver ikke være dansk champion for at kunne få tildelt klubcert (fx kan den være tysk champion og stille i champion klassen). Klubcertifikat kan tildeles alle som på udstillingsdagen er medlem af Border Collie Klubben.

Klubchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Border Collie Klubben på dagen for opnåelse af Championat,

Championatbevis udstedes af Border Collie Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.


KLUBJUNIORCHAMPIONAT (KLBJCH)
 

Tildeles på baggrund af opnåelse af 2 klubjuniorcertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Border Collie Klubben.

Klubjuniorcertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i juniorklassen. I det tilfælde at den bedst placerede hund allerede har opnået titlen Klubjuniorchampion, går klubjuniorcertifikatet til den næstbedste junior med Excellent og CK, osv. (dvs. klubjuniorcertifikatet går til den bedst placerede i juniorklassen, som har fået Excellent og CK, og som ikke allerede er Klubjuniorchampion). Klubjunior certifikat kan tildeles alle som på udstillingsdagen er medlem af Border Collie Klubben.

Klubjuniorchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Border Collie Klubben på dagen for opnåelse af Championat,

Championatbevis udstedes af Border Collie Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr. 

 

KLUBVETERANCHAMPIONAT (KLBVCH)


Tildeles på baggrund af opnåelse af 3 klubveterancertifikater på officielle specialklubudstillinger arrangeret af eller sammen med Border Collie Klubben .

Klubveterancertifikatet tildeles den bedst placerede hund med Excellent og CK i veteranklassen. I det tilfælde at den bedst placerede hund allerede har opnået titlen
Klubveteranchampion, går klubveterancertifikatet til den næstbedste veteran med Excellent og CK, osv. (dvs. klubveterancertifikatet går til den bedst placerede i veteranklassen, som har fået Excellent og CK, og som ikke allerede er Klubveteranchampion). Klubveteran certifikat kan tildeles alle som på udstillingsdagen er medlem af Border Collie Klubben

Championatbevis udstedes af Border Collie Klubben på baggrund af de kvalificerende certifikater. Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.

Klubveteranchampionat kan kun uddeles til hunde, hvis ejere er medlem af Border Collie Klubben på dagen for opnåelse af Championat, Titlen kan registreres af Dansk Kennel Klub på hundens titeloversigt i hundeweb, mod gebyr.

Regler for Veteran og Junior Champion