top of page

Opdrættere i BCK er underlagt DKK's etiske regelsæt!

Stambogsføring

Border Collie Klubbens medlemmer skal følge DKK's stambogsføringsregler, som kan findes her.  Stambogsføringsregler

DKK's etiske regler for avl

 • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

 • Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

 • En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

 • En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld i tævens 7. leveår. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.

 • Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

 • Parringer mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.

 • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås.
  (her skal klubben tilføje, at grænsen for avlsmatadorer, til enhver tid kan ses på 
  www.hundeweb.dk

 • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

 • Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

 • Både opdrætter og hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

 

Bemærk venligst!

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK’s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK`s stambogsføringsreglers pkt. 11

 • En tæve/han bør ikke indgå i avlen, før den er fyldt 18 mdr. og ikke før den er fuldt udviklet.

 • Opdrætteren skal gennem sit avlsarbejde medvirke til at bevare og forbedre racens sundhed, temperament og eksteriør i henhold til klubbens formålsparagraf.

 • Ejere af avlsdyr, både hanhundeejere og tæveejere, har INDEN valg af avlspartner, lige stort ansvar for at de etiske regler er opfyldt - ikke blot hos egen hund, men også hos den potentielle avlspartner.

 • Klubben anbefaler øjenspejling af hvalpe for CEA, inden de fyldte 8 uger. Dette gælder også, selvom begge forældredyr er DNA-testet fri for CEA/CH.

 • Klubben anbefaler at de til enhver til tilgængelige DNA-tests benyttes af opdrættere. Pt. findes der DNA test for CEA, CL og TNS. 

 • Klubben anbefaler at DNA-bærere udelukkende parres med DNA-frie hunde.

 • Klubben anbefaler at der ikke avles på hunde, der er DNA-testet "påvist" for CEA/CH.
   

Se endvidere klubbens avlsanbefalinger under fanebladet ”Avlsrestriktioner”
 
Klubben anbefaler desuden, at opdrætteren overvejer, om der skal laves yderligere sundhedsundersøgelser – også selv om disse ikke indgår i avlsanbefalingerne. Forekomst af sygdomme, der er eller mistænkes for at være arvelige, hos tævens eller hanhundens familiemedlemmer bør føre til yderligere undersøgelser.   

Hvis der er lavet yderligere sundhedsundersøgelser på forældredyrene, skal resultatet af disse tages med i vurderingen af de kommende forældredyr. Er en hund f.eks. ved DNA-undersøgelse testet ”bærer” af en sygdom, der nedarves recessivt (f.eks. TNS), bør den kun parres med en hund der er testet ”fri” for den pågældende sygdom.

Border Collie Klubbens tilføjelser til DKK's etiske regler

bottom of page